Disclaimer

Ondanks het feit dat Mol Travel de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Mol Travel is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Mol Travel is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@moltravel.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Privacy / Persoonlijke informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door Mol Travel te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Mol Travel worden verwerkt. Mol Travel zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor (het bevestigen van) de boeking.
Hoewel niet iedere gebruiker zich er van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voorzover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voorzover Mol Travel dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Locaties op Google Maps

Mol Travel heeft met uiterste zorg de locaties van de accommodaties op de Google Maps bepaald. Toch kunnen incidenteel onjuistheden in deze locaties voorkomen. Mol Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Links naar andere websites

De website van Mol Travel bevat links naar andere websites die buiten het Mol Travel-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site en/of voor het rechtstreeks boeken bij de aanbieder. Mol Travel is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.